مدارس النادي

Ecole du tennis :

  • Jours : Mercredi et Samedi
  • Horaire Ecole : 14h à 17h

Ecole de natation :

  • Jours : Mercredi et Samedi
  • Horaire Ecole : 15h30 à 17h30

Ecole de Tekwando :

  • Jours : Mercredi et Samedi
  • Horaire Ecole : 15h30 à 17h30

Ecole de Mini Foot :

  • Jours : Mercredi et Samedi
  • Age : 4ans à 15ans